Isläget i skärgården

Det har nu varit mellan 10-15 grader i skärgården i närmare 2 veckor.  De innersta fjärdarna är nu isbelagda, men inte de yttre. Vid Fyrudden ligger isen i inre hamnen , men det hålls ändå öppet då de yrkesmässiga båtarna håller det farbart. Östgötatrafiken har satt in svävare i de inre delarna av den norra och kanske även den södra skärgården.