Guidning i enskilda grupper på Fångö

I Gryts skärgård arrangeras guidade turer med Fångö Gruvor som huvudmål. Turen kan kompletteras med guidning på Bokvistudden och Gubbö Kupa.

Vid Fångö gruvor berättas om gruvdriften under 53 år på 1800-talet. Kortfattad information finns under fliken Fångö koppargruva.

Bokvistudden har i flera generationer tillhört framlidne skärgårdsprofilen, fiskaren, båtbiträdet, föreningsmänniskan  och diktaren Alsing Svensons familj. Under guidningen visas skärgårdshemmanet, som till övervägande delen bevarats i sitt ursprungsskick. Utöver visningen återges berättelsen om hur en skärgårdsfamilj levde sitt liv från1900-talets början fram till 2007.

Vid Gubbö Kupa visas kumlet med sin fantastiska utsikt. Kumlets tillkomst och funktion återges.

Priser för guidning inklusive transport 380:- per vuxen person. Barn upp till 7 år gratis. 8-15 år 190:-

Båttransport beställs på nedanstående telefonnummer efter behov och gruppstorlek, från Fyrudden eller annan plats efter överenskommelse . Vid behov finns flera båtar att tillgå. Båttransport kan även erbjudas med kosterbåten Drott, maximalt 12 passagerare.

Enklare förtäring, lunch och kaffe kan beställas.

För ytterligare information och beställning kontakta Anders Strand Gustafsson.  070-640 4367. Eller e-post:  kontakt@fangostuga.se

Möjlighet finns även till vecko eller dygnsuthyrning i mangårdsbyggnaden på Bokvistudden på Fångö. Närmare upplysningar och priser för boendet lämnas under fliken Stuguthyrning på Fångö eller på ovanstående telefonnummer.