Resultatet av sommaren 2021

Sommaren i år har varit bra ur flera synvinklar. Fint och soligt väder under hela juni och juli. Augusti något sämre. September har börjat mycket bra. Det innebär all vi alltjämt har förfrågningar om att hyra huset på Fångö. Vi har, sedan en tid tillbaka, vecka 37 uthyrd. I dag har vi tecknat hyresavtal om delar av veckorna 38 och 39. Det gläder oss mycket att vårt hus på Fångö är efterfrågat.

Guidningarna har även i år varit ganska få. Mest beroende på coronarisken och respekten för att inte träffas i okända grupper.
Vi hoppas nu på en större efterfrågan på de guidade turerna nästa år.