Bokningar

2019-06-15 — 2019-06-23. Vecka 25 är uthyrd.

2019-06-29 — 2019-07-06. Vecka 27 är uthyrd.

2019-07-06 — 2019-07-13. Vecka 28 är uthyrd.

2019-07-13 — 2019-07-20. Vecka 29 är uthyrd.

2019-07-20 –2019-07-27. Vecka 30 är uthyrd.

2019-07-27 — 2019-08-03. Vecka 31 är uthyrd.

2019-07-25 — 2019-07-31. Vecka 35 är uthyrd.