Vintervila och dagsläget med detaljplanen

Bokvistudden på Fångö har lagt sig i vintervila.  Allt är inplockat i båthuset och i bodarna. Alla båtar utom den gamla fina fiskekostern Drott är torrlagda. Småbåtarna ligger uppdragna i sjökanten. De mellanstora båtarna är under tak på fastlandet. Jag är på Fångö en dag i veckan och tittar till allt.

Arbetet med detaljplanen rullar vidare. Detaljplanebeskrivningen och samrådsskedet är passerat. Åtgärder efter samrådet är gjorda och har varit ute för granskning och är nu passerat. Åtgärderna efter granskningsskedet är under upprättande och blir klara inom kort.

Nästa steg är behandling i Kommunens Bygg och Miljönämnd inför ett slutligt antagande,  förhoppningsvis under december månad, Det innebär att detaljplanen sannolikt vinner Laga kraft senast under januari månad 2019.