Fångö

Fångö är en glest befolkad stor ö, på ca 500 ha. Fångö är en av de största öarna i Gryts Skärgård.

Fångö har bevisligen varit bebott sedan mitten av 1500-talet, troligen mycket längre än så. Namnet Fångö kommer av att Fångö, när det begav sig, var en ö med goda fångstmöjligheter såsom fisk, fågel, säl och övrigt småvilt. En myt är att Fångö fått namnet av att det där vistades fångar  som idkade straffarbete.

På den östra delen av Fångö bedrevs under 53 år gruvdrift i en koppargruva. Kortfattad information finns under underliggande flik. Fördjupad information om gruvdriften kan erhållas under de guidade turer som anordnas främst sommartid. Läs mera under fliken ”Guidade turer på Fångö”.

På Fångö finns 2 bofasta familjer. Mark och vatten är fördelade på 7 gårdar, varav flertalet numera används som fritidsbostäder. Därtill 2 mindre hemman. På Fångö finns endast 8 rena fritidshus. På ön finns vandringsstigar. Mycket skog med bär och svamp i bitvis grov och blöt terräng. På ön finns ingen kommersiell verksamhet som restaurang, kiosk el dyl.