Detaljplan för Fångö 1:16 med ekonomiskt stöd av Leader Kustlandet

Leader Kustlandet har i dagarna fattat beslut om att stödja upprättandet av detaljplan för Fångö 1:16. Syftet med detaljplanen är att på lång sikt säkra och utveckla den kulturella verksamheten som till största delen finansieras genom korttidsuthyrning.

Detaljplanebeskrivningen behandlas i dagarna i Valdemarsviks Kommun. Beskriven kommer därefter att ställas ut under ett antal veckor i ett remissförfarande. Efter eventuella förändringar kommer planen att fastställas någon gång under våren.

Detaljplanen är i et närmaste klar i alla instanser.