Bokvistudden

Stugan på Fångö, som uthyres veckovis, har namnet Bokvistudden. Namnet kommer av att byggherren hette Jonas Månsson Bokvist. Huset kom till efter laga skiftet på 1850-talet.

1919 inköptes det då avstyckade mindre hemmanet av Muraren Harald Svensson. Den forne Fångösonen Harald återvände då till sin barndomsö efter ett antal år i S.t Anna Skärgård. Vid inflyttningen fanns även hustru och dotter med. Några år senare föddes sonen Alsing. Alsing kom att bli en känd skärgårdsprofil.

Alsing Svenssons avled 2008. Sedan dess ägs Bokvistudden av en Stiftelse med namnet Alsing och Alice Svenssons Stiftelse. Stiftelsen företräds av Ordföranden Anders Gustafsson.

Mera information om Stiftelsen lämna under fliken Alsing  Svenssons Stiftelse. En fördjupad information om Bokvistudden och dess historia fås vid guidad tur på Fångö. Läs mera under fliken ”Guidade turer på Fångö”.