Gryts Skärgård

Gryts Skärgård, som består av hundratals öar har idag ca 8 bebodda öar med fast boende. Den fast boende befolkningen uppgår i dag totalt till ca 30 personer. De största öarna är i någorlunda storleksordning, Ämtö, Stora Ålö, Fångö, Harstena, Kråkmarö, Gräsmarö, Kättilö, Håskö, Bondekrok, Bokö, Björkskär och Häradskär.

Gryts skärgård är unik i sitt slag då flertalet mindre öar och holmar inte är bebyggda. Gryts skärgård har på så sätt behållit en stor del av sitt genuina ursprung. Som båtburen turist är det lätt att hitta en skyddad vik där man kan övernatta ostörd. Läs mera om Gryts Skärgård på :  gryt.se/

De traditionella näringarna som fiske och jordbruk har till största delen upphört. Den fast boende befolkningen sysselsätts till stor del av näringar kopplade till fritidsboende och turism, d.v.s. hantverksyrken, transporter, uthyrning av stugor och fritidsbostäder, guidningar mm. På Harstena harstena.se Håskö hasko.se/stugor och Ämtö amtostugorna.se finns sommartid kommersiell verksamhet som restaurang, bageri, kiosk, och försäljning av rökt fisk. Stugbyar finns på Ämtö och Bokö . På Häradskär finns Vandrarhem med upp till 20 bäddar. haradskarsfyrplats.se

Den största utposten till skärgården är Fyrudden i Gryt där det sommartid finns livsmedelsbutik, skeppshandel, restaurang, glasskiosk och försäljning av bränsle. fyrudden.se

I närheten av Fyrudden finns en större marina med båtverkstad, Gryts Båt och Motor. grytsmotormekaniskaverkstad-gryt.torget.se/

En annan utpost är Gryts Varv, där det sommartid finns en marina med båtverkstad, bränsleförsäljning  och restaurang: grytsvarv.se/

Ytterligare utposter är Gryts brygga med marina och båtverkstad. grytsbryggamarin.n.nu/ samt Breviksnäs brygga utan någon kommersiell verksamhet.

Östergötlands Länstrafik bedriver båttrafik i skärgården med möjlighet till transport till och från flertalet av de bebodda öar.na med utgångspunkt från Fyrudden och Breviksnäs.

I Gryts Skärgård finns flera taxibåtrörelser som:

Fångö Taxibåtar: fangotaxibatar.se

Harstena Båttrafik: halso.se/harstenabattrafik/index.htm

Kättilö Båttransporter: kattilobattransporter.se/index.html

Läs mera om Gryt under följande länk. gryt.se