Radioreportage från Alsing Svenssons Stiftelse på Fångö

Under förmiddagen torsdag den 18 juni gör Radio Östergötland ett reportage från Fångö om den kulturella verksamhet som Alsing Svenssons Stiftelse bedriver.

Det är reporter Jessica Gredin som leder programmet och hälsar på och intervjuar Stiftelsens företrädare Anders Strand Gustafsson. Inspelningen påbörjas i Tyrislöt och passerar genom Gryts norra skärgård till Fångö. På Fångö samtalar vi om Fångö Koppargruvors historia och hur livet på Fångö gestaltat sig framför allt i dåtid.

 

 

 

 

Anders