Alsing Svenssons Stiftelse

Alsing Svenssons levde på Fångö under i stort sett hela sitt liv. Alsing avled i februari 2008. Alsing hade som sin yttersta önskan att hans skärgårdshemman, i så stor utsträckning som möjligt, skulle bevaras som det såg ut vid hans bortgång. Då Alsing saknade bröstarvingar blev hans val att fastigheten skulle fortleva i form av en familjestiftelse. Stiftelsens stadgar utgörs av Alsings detaljerade testamente.  Anders Strand Gustafsson utsågs att, efter hans bortgång tillsammans med jurister, verkställa önskemålet. Stiftelsen instiftades formellt i september 2008. Stiftelsens styrelse utgörs av Anders Strand Gustafsson som även förvaltar hemmanet samt, efter önskemål från Alsing, en representant för Gryts Hembygdsförening. Alsing ville att ”Hemmanet skulle leva”, d.v.s. visas vid guidade  turer, utgöra plats för sammankomster av olika slag samt för korttidsuthyrning.

Mera information om Alsing Svenssons Stiftelse lämnas vid de guidade turer som finns att läsa om under fliken ”Guidade turer på Fångö”.